Sadie West

Sadie West bước vào lĩnh vực phim người lớn năm 2008, ở tuổi khoảng 20 tuổi, sau khi được công ty quản lý tài năng khiêu dâm IT Models tiếp cận khi cô đang làm vũ nữ thoát y. West đã quay một cảnh thủ dâm trên Internet trước khi cô trở thành người biểu diễn hợp đồng độc quyền cho New Sensations vào tháng 7 năm 2008. Sau một năm theo hợp đồng, cô trở thành đại lý tự do.